Koncern

Mi smo kćerka preduzeće kompanije Schmid Industrie Holding. Ono što na prvi pogled izgleda kao jedan bezlični koncern, u stvarnosti je jedno porodično preduzeće sa impresivnom historijom i razvojem. Osnivač koncerna Friedrich Schmid je poduzetnik koji je uspješan još od 1970. godine sa jasnom filozofijom: Uspješnom preduzeću su potrebni angažovani i dobro kvalifikovani saradnici kao i inovativni i kvalitativno visoko vrijedni proizvodi. Nadalje je jedna solidna osnova preduzeća neizostavna.

Sve djelatnosti trebaju da postave čovjeka u centar pažnje i da se primjenjuju uz poštovanje prema prirodi i odgovorno postupanje sa vrijednim resursima.

Sa ovim principima i sa velikom ekonomskom dovitljivošću, Friedrich Schmid je stalno širio svoje poduzetničke poduhvate i 1997. godine obuhvatio pod jednim imenom kompanije Schmid Industrie Holding. Koncernu danas pripada preko 90 preduzeća i strateška učešća u mnogim evropskim zemljama kao i u Kini.

Od 2009. godine sa mag. Robertom Schmidom operativne poslove vodi druga generacija. Unatoč svojoj veličini holding je uvijek zadržao karakteristike porodičnog preduzeća. Klijenti i partneri dobivaju najveću moguću podršku i dobiće individualno savjetovanje. Timski duh i timski rad imaju najveću vrijednost u preduzeću.