Koncern

Glavni i odgovorni za Lorencic GmbH Nfg.& CO KG je Schmid Industrie Holding GmbH sa sjedištem u Wopfingu, a ECOnova Unternehmungsberarung & Beteiligungsges.m.b.H. sa sjedištem u Graz-u. Rukovodstvo zastupa preduzeće Dr.Walzer Baubedarfs GmbH. Schmid Industrie Holding obuhvata više od 80 preduzeća kao i strateške partnere širom Evrope. Više od 4.500 angažovanih saradnika nalaze se u Austriji i 17 drugih zemalja koji rade za dobrobit Vaših ciljeva i samog Holdinga.