Lokacije

Sarajevo
Firma: Lorencic d.o.o.
Adresa: Kurta Schorka 18
Poštanski broj i mjesto 71210 Sarajevo
Broj telefona: +387 33 460 718
Broj fax-a: +387 33 460 028
E-mail:
Radno vrijeme:
  Kako nas naći
Detaljnije informacije
Registar firme:
PIB--Broj:
Poslovna banka: Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo
Žiro račun:
Broj računa: 1610000065850013
IBAN: BA391610600001702331
SWIFT:
Direktor
Eldin Boja
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 62 349 015
Knjigovodstvo - Racunovodstvo
Lejla Šundrić
Telefon +387 33 460 601
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 62 333 206
Prokurista
Edin Subotic
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 62 342 691
Komercijalista
Eldin Smajlhodzic
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 61 249 031
Komercijalista
Nemanja Radivojac
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 61 734 608
Unutrasnji saradnik - Lagerista
Dino Nuhbegovic
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 62 333 015
Vozać-Lagerista
Elvis Terzić
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028
Mobilni +387 62 333 277
Lagerista
Ćutura Dženan
Telefon +387 33 460 718
Fax +387 33 460 028